Volkspflege

Rozsah činnosti

Informace o 24 hodinové péči v rakouských domácnostech

Pro poskytování pečovatelské služby v domácnostech, platí v Rakousku zákonná ustanovení, která zaručují právní zajištění pečovatelů i pečujících osob.

Ošetřovatelé jsou oprávněni provádět následující


a.) jednoduché pečovatelské činnosti:


b.) jednotlivé pěčovatelské práce, ketrými je pověřil diplomovaný pečovatelský personál:


c.) jednotlivé lékařské činnosti, kterými je pověřil lékař resp. diplomovaná pečovatelská síla:

 

Pečovatelské resp. lékařské činnosti jsou omezeny na soukromou domácnost osoby, o kterou je pečováno a smí být vykonávány pouze omezeně a se souhlasem této osoby nebo jejího zakonného zastupce.

Činnost musí být ověřena písemnou formou a kromě toho musí být veden protokol provedených činností. Vzor pověření a protokol si můžete stáhnout zde - Betreuungsdokumentation

Pečující osoba je povinna bezprostředně hlásit lékaři resp. odborné pečovatelské síle jakoukoliv změnu stavu relevantní z lékařského či pečovatelského pohledu a zpřístupnit záznamy o činnostech.

 

Uzavření smlouvý o dílo

 

Jako samostatný pečovatel jste dodavatel a musíte se zákazníkem uzavřít smlouvu o dílo - Werkvertrag. Vzor smlouvy o dílo si můžete stáhnout zde Werkvertrag - Leistungen in der Personenbetreuung

 

Südböhmische Volkspflege eine Marke der Gesellschaft Hoffnung s.r.o.