Volkspflege

Formuláře

 

Souhrn dokumentů ke stažení

 

Veškeré fomuláře jsou ve formátu PDF. Jestliže nemáte  na Vašem počítači editor PDF, můžete si jej stáhnout kliknutím na obrázek. Otevře se Vám nové okno adobe.com

 

 

 

 

  Přihláška V PDF k vytisknutí (velikost 164KB) - formulář naší společnosti, který je základem pro spolupráci

 

  Přihláška s možností vyplňování do formuláře (velikost 407KB) - formulář naší společnosti, který je základem pro spolupráci

 

   Vollmacht  -  Plná moc - V přípdadě, že máte zájem o výřízení administrativních záležitostí (přihlášení-, odhlášení-, atd. Živnostenského oprávnění), je třeba nám k tomu udělit plnou moc.

 

   Werkvertrag - smlouva o dílo.  Tuto smlouvu uzavíráte s konkretní osobou v péči.

 

   Meldezettel - slouží k nahlášení přechodného bydliště na obecním úřadě v Rakousku.

 

   Dokumentation - protokol provedených činností u konkretního úživatele.

 

 

 

Těšíme se na spolupráci!

Südböhmische Volkspflege eine Marke der Gesellschaft Hoffnung s.r.o.